Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons en van de gebruiker en klant van Butterfly Beauty. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren.

Twijfel je over je rechten of plichten? Heb je een vraag over je bestelling of levering? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact met ons op. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.

 

Prijzen

Onze prijzen zijn duidelijk - geen onverwachte kosten

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro met alle taksen en BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld.

De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.

De producten blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben.

 

Betaling

De betaling van je bestelling wordt veilig verwerkt

De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door de gerenommeerde bedrijven Paypal en Mollie. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. Beiden zijn uiterst betrouwbaar  met een onberispelijke staat van dienst. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.

Alle betalingen zijn voor onze klanten gratis.

 

 

In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken. In dit geval moet de faktuur onmiddellijk betaald worden bij ontvangst van de goederen. Bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag is interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Per verstuurde herinneringsbrief wordt minimum 5,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Voor een aangetekend schrijven wordt 10€ extra aangerekend.

 

Privacy

Zie ook de privacy verklaring aub !

Je persoonlijke gegevens worden beschermd

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.

Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarde doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan  Bpost om je bestelling te kunnen verzenden.

 

Verzending

We verzenden je bestelling zo snel mogelijk

We kunnen je bestelling sturen naar België en Nederland. We leveren ook naar een aantal andere Europese landen, maar wel steeds onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door ons. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).

Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op Butterfly Beauty.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.

Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je ons best zo snel mogelijk. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Goederen die onmiddellijk beschikbaar zijn, kunnen dezelfde dag afgehaald worden. Indien de goederen niet beschikbaar zijn, worden deze bij de leverancier besteld van zodra wij de betaling ontvangen hebben. De leveringstermijn is doorgaans 3-4 werkdagen.

Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.

 

Verzendingskosten: er wordt een deelname in verzendingskosten gevraagd. Deze verzendkosten kunnen gratis zijn vanaf een bepaald minimum bestelbedrag, zie ook de informatie op de website.

 

Je kopersbescherming (verzakingsrecht)

De consument heeft het recht aan Butterfly Beauty mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.

De artikelen moeten in perfecte, ongebruikte staat worden teruggezonden naar:

Butterfly Beauty

Koningshoeveweg 21

9170 De Klinge

 

Neem voor de terugzending steeds contact met ons op. We bezorgen je dan snel en eenvoudig een terugzendformulier. Zo kunnen we je terugzending snel verwerken.

Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met het terugzendformulier.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend of op zakelijke bestellingen (B2B). Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je onze klantenservice steeds contacteren. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

 

Aansprakelijkheid

Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien je producten gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.

 

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.

Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten win je best het advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van je arts. Butterfly Beauty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.

Wij verbinden ons ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

 

Annulatie of niet naleven van de afpraak

- annulaties dienen minimim 24u voor de afspraak TELEFONISCH te gebeuren (SMS mag ook), op het nummer 0468 23 59 39. Mails, WhatsApp, messenger ... worden NIET aanvaard. In dit geval worden er géén kosten aangerekend.

- annulaties op de dag zelf, worden voor 50% aangerekend (tenzij u een zéér goede reden heeft)

- no shows worden voor 100% aangerekend

 

Gelieve deze faktuur te betalen binnen de 7 dagen aub.

 

Indien wij een herinneringsbrief moeten versturen, rekenen wij hiervoor 5€ extra, indien wij een aangetekend schrijven moeten versturen , rekenen wij hiervoor 10€ extra.

 

Opgelet : enkele telefonische annulaties worden aanvaard (dus geen mail, sms, messenger enz.) !

 

Bij niet-betaling zullen wij uiteindelijk een incassobureau inschakelen, de kosten hiervoor zullen ook naar de klant doorgerekend worden.

 

Wij hopen dat u onze tijd en ons werk respecteert en wij deze stappen niet moeten ondernemen.

 

Dank voor u begrip.

 

 

Tot slot

De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

 

Butterfly Beauty, Ond nr 0505-855-295

 

We proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Contacteer dan ons dan zeker !

 

Contactgegevens

•Mail: info@butterflybeauty.be

•Telefonisch: 0468/23 59 39

•Brief: Koningshoeveweg 21, 9170 De Klinge